ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η Δήλωση διέπει την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εταιρίας «ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Ηριδανού 3 (Τ.Κ. 11528), τηλ.: (+30) 210 3624292, www.elatosresort.gr και διακριτικό τίτλο Elatos Resort & Health Club.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η πολιτική Απορρήτου του ξενοδοχείου μας συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και το σχετικό ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Στην παρούσα καθορίζουμε, προς ενημέρωσή σας, τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου μας κάνοντας απευθείας μία κράτηση, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας τα στοιχεία σας θέτοντάς μας μία ερώτηση περί διαθεσιμότητας δωματίων. Επίσης σας ενημερώνουμε για το πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας, για το πως διασφαλίζουμε και προστατεύουμε τα δικαιώματά σας αλλά και το πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην βάση δεδομένων του ξενοδοχείου μας.

Η «ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων σας, κατά τις συναλλαγές της μαζί σας, δεσμευόμενη να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

 

Ορισμοί:

 • «προσωπικά δεδομένα» είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό
 • πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)· αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό που δύναται να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα με την αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικά για την φυσική, φυσιολογική, γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ανώνυμα δεδομένα, στα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα.
 • «επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών η οποία διεξάγεται στα προσωπικά δεδομένα ή σε
 • σύνολα των προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, κατασκευή, αποθήκευση, προσαρμογή ή εναλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, μετάδοση, διάδοση, διαγραφή ή καταστροφή
 • «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ή άλλο άτομο το οποίο μόνο του
 • ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

 

Οι Αρχές μας για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχουμε την ευθύνη συμμόρφωσης στους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των 6 αρχών του ΓΚΠΔ (GDPR) που είναι:

 • Να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.
 • Να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για έγκυρους και νόμιμους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει σχετικά και να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους σκοπούς αυτούς.
 • Να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της λειτουργίας της Επιχείρησής μας, τους οποίους σας έχουμε προηγουμένως γνωστοποιήσει.
 • Να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς λειτουργίας της Επιχείρησής μας.
 • Να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσετε πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Δήλωσης. Με την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου μας και των όρων και προϋποθέσεων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτή την Δήλωση. Οι όροι αυτοί μπορεί να βελτιωθούν, να ενημερωθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ολοκληρωτικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Το Elatos Resort & Health Club αποκτά τις πληροφορίες που παρέχετε όταν προχωράτε γενικά σε ενέργειες για εύρεση καταλύματος στο ξενοδοχείο μας, διαμένετε σ’αυτό ή επιλέγετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές μαs μέσω της ιστοσελίδας μας, του κέντρου κράτησης και κλήσεων, των κοινωνικών μέσων ή όταν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις παρέχετε εκουσίως σε εμάς. Όταν καταχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για να κάνετε μία κράτηση ή για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, σίγουρα θα σας ζητήσουμε να δώσετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού επικοινωνίας, της εγγραφής σας και των στοιχείων πληρωμής. Τα προσωπικά δεδομένα, προαιρετικά και υποχρεωτικά, που χρειάζεται να παρέχετε όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας ή κάνετε εγγραφή για διάφορες εφαρμογές σχετικές με υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από το «Elatos Resort & Health Club» και οποιαδήποτε επιπλέον προσωπικά δεδομένα ζητηθούν σε μεταγενέστερα χρονικά στάδια, συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από το Ξενοδοχείο μας, με την ιδιότητά του ως υπεύθυνου επεξεργασίας καθώς επίσης και από παρόχους υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εκτελούντων την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως μέσω του Διαδικτύου ή μέσω του κέντρου κράτησης και τηλεφωνικών κλήσεων. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, σας ζητείται να δώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) συμπληρώνοντας τα πεδία που προσδιορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα εγγραφής της σελίδας σύνδεσης (login) ή του αντίστοιχου εγγράφου. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορούμε και συλλέγουμε συνεχώς πληροφορίες μέσω του διακομιστή φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας σχετικά με τη χρήση της, τις σελίδες που σας προβλήθηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία ήλθατε στην ιστοσελίδα μας κλπ. H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί λογισμικό cookies που παρέχεται από το Google Analytics ή από τον διακομιστή φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας για την παρακολούθηση της χρήσης των επισκεπτών ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας. Το λογισμικό θα αποθηκεύσει ένα cookie στον σκληρό

δίσκο του υπολογιστή σας, προκειμένου να εντοπίσει και να παρακολουθήσει την χρήση της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν θα αποθηκεύσει, ή θα συλλέξει προσωπικά ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα. Άλλα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από άλλους συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες ή άλλους προμηθευτές όταν αυτή η ιστοσελίδα παραπέμπει με σύνδεσμο προς αυτούς.

Περαιτέρω, όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω του Κέντρου Κράτησης του ξενοδοχείου μας, θα σας ζητηθεί επίσης να δώσετε προσωπικές πληροφορίες όπως μεταξύ άλλων:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση αλληλογραφίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
 • αριθμό πιστωτικής κάρτας ή άλλο αριθμό λογαριασμού πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης και άλλα στοιχεία πληρωμής και χρέωσης
 • αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας, εάν εσείς επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών αιτημάτων σας (π.χ. περιπτώσεις που λόγω ειδικών συνθηκών υγείας απαιτούν ειδικό κατάλυμα)
 • πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας άφιξης και αναχώρησης, καθώς και αγαθών και ειδικών υπηρεσιών που αιτείστε.
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης συστημάτων κλειστού κυκλώματος-τηλεόρασης, κλειδιών καρτών και άλλων
 • συστημάτων ασφαλείας

Η παροχή ορισμένων εκ των ανωτέρω προσωπικών πληροφοριών είναι υποχρεωτική εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Εάν δεν προσφέρετε τέτοια δεδομένα, δεν θα είμαστε δυστυχώς σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Η παροχή ωστόσο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας είναι προαιρετική.

 

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

2.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κράτησή σας, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση της κράτησής σας στο ξενοδοχείο μας ή για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις προσωπικές σας προτιμήσεις και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε ως επισκέπτη στο ξενοδοχείο μας.
 • Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας ώστε να σας διευκολύνουμε παρέχοντάς σας τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν όταν θα επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου μας.
 • Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας στείλουμε πληροφορίες υπό την προϋπόθεση ότι θα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχετικό συγκεκριμένο αίτημά μας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Μπορείτε να αρνηθείτε την υπηρεσία αυτή οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο: info@elatosresort.gr
 • Προκειμένου να επικυρώσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τις ταυτοποιήσουμε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από τρίτους, όπως ταξιδιωτικούς πράκτορες και διαδικτυακούς διαμεσολαβητές), ώστε να ελέγξουμε ότι τα δεδομένα των πελατών μας είναι ακριβή.
 • Για την ασφάλεια προσώπων και εμπορευμάτων. Για την διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του ξενοδοχείου μας, υπάρχει κλειστό κύκλωμα καταγραφής καμερών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ασφάλεια των χώρων, του προσωπικού και των πελατών μας.
 • Για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις μας.
 • Προκειμένου να ελέγχουμε, περιοδικά, εάν τα προσωπικά δεδομένα σας, που έχουμε αποθηκεύσει, είναι ακριβή.
 • Για την επαλήθευση των στοιχείων σας όταν συνδέεστε στους ιστοτόπους μας, στις εφαρμογές μας και στο wi-fi του ξενοδοχείου μας.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, παρακαλούμε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο: info@elatosresort.gr

Με την αποδοχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας και τη χρήση του ιστοτόπου μας και / ή των σχετικών εφαρμογών, μας δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα δήλωση.

 

2.2 Ανήλικοι.

Η χρήση του ιστότοπου ή / και των εφαρμογών δεν προορίζεται για χρήση από ανηλίκους κάτω του νομίμου ορίου ηλικίας. Κανείς κάτω του νομίμου ορίου ηλικίας μπορεί να παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή / τις εφαρμογές μας ή μέσω αυτού. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν είστε κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας, παρακαλούμε μην επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μην εγγράφεστε στις Εφαρμογές μας, μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω ή στείλετε πληροφορίες για τον εαυτό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ανήλικους χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, αυτές οι πληροφορίες θα διαγραφούν, με σχετική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε πληροφορίες από ή για ανηλίκους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@elatosresort.gr

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς να περιορίζεται οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Δήλωσης, η «ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη για τυχόν προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί κατά παράβαση του παρόντος όρου.

 

2.3 Ποινικές καταδίκες

Υπάρχει η πιθανότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες σας, όπου ο νόμος μας επιτρέπει να το πράξουμε, ιδίως στην περίπτωση που η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

 

 1. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική ασφαλείας και Επεξεργασία δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και γίνονται

αντικείμενο επεξεργασίας από το «Elatos Resort & Health Club» αποκλειστικά για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Αποδεχόμενοι τους όρους αυτούς μας δίνετε στο εξής την ρητή σας συναίνεση να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας, που είναι τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που σας παρέχουν υπηρεσίες σε συνδυασμό ή συμπληρωματικά με της υπηρεσίες μας (συγκεκριμένα για υπηρεσίες μεταφοράς, εξωτερικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε αξιοθέατα) και για λόγους που συνδέονται με την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Στην περίπτωση που η Εταιρία μας αποκτηθεί από τρίτο ή άλλη εταιρεία, τα προσωπικά στοιχεία σας μεταβιβάζονται σ’αυτήν, η οποία είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη τήρησή τους .

 

3.1 Μεταβιβάσεις σε τρίτους

Επαγγελματικοί συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους όταν για παράδειγμα αυτό είναι

απαραίτητο για την εκτέλεση μίας σύμβασης υπηρεσίας, πώλησης, προμήθειας ή οποιαδήποτε σύμβασης μαζί τους ή όπου έχουμε άλλο έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έτσι, μπορεί να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα ή που εμπλέκονται άμεσα με την λειτουργία της Εταιρίας μας (οικονομικούς συνεργάτες/ λογιστές, νομικούς, υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων κ.α. ) ή σε άλλα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε (όπως παροχείς μεταφορών, ταχυδρομείου, παροχείς φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών κ.α.).

Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα πρόσωπα/ επαγγελματικούς μας συνεργάτες ή εταιρείες οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα από την Επιχείρησή μας, με σκοπό την παροχή προς εσάς κατ’αίτησή σας προϊόντων και υπηρεσιών όπως ενοικίαση αυτοκινήτου, κράτηση εστιατορίου, οργάνωση εκδρομών ή επισκέψεων, αγορές εισιτηρίων κ.α. .

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου και τους κανόνες παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών όλων των τρίτων, ως ανωτέρω, φορέων παροχής υπηρεσιών. Το «Elatos Resort & Health Club» αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης και ο αποδεχόμενος πελάτης παραιτείται κάθε δικαιώματος του για αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν για οποιονδήποτε λόγο έναντι των ανωτέρω ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών από την σχέση τους με αυτούς.

Πάροχοι κοινωνικής δικτύωσης: Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών που παρέχουν διαδραστικές δραστηριότητες, προσθήκες ή λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. για να σας επιτρέψουν να συνδεθείτε στο Facebook ή στο Google για να βρουν φίλους που θα προσθέσουν ως συνδέσεις ή για “Like” σε μια σελίδα) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και των εφαρμογών μας. Η χρήση αυτών των πληροφοριών από τρίτους εξαρτάται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του κοινωνικού δικτύου, κάτι που σας παροτρύνουμε να εξετάσετε προσεκτικά. Τέτοια τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα cookies ή άλλες μεθόδους παρακολούθησης για δικούς τους σκοπούς, συσχετίζοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία που μπορεί να έχουν.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες κοινωνικών μέσων μέσω της ιστοσελίδας ή των εφαρμογών μας, μοιράζεστε πληροφορίες με τον πάροχό σας κοινωνικών μέσων (όπως το Facebook) και οι πληροφορίες που μοιράζεστε θα διέπονται από τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες μέσω του παρόχου κοινωνικών μέσων).

Ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για αυτούς τους παρόχους κοινωνικών μέσων. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του σχετικού παρόχου κοινωνικών μέσων για περαιτέρω πληροφορίες.

Τέλος, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικές σας πληροφορίες στις εξής περιπτώσεις: α) σε κυβερνητικές, αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές, όπου απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε δικαστική εντολή ή άλλη νομική υποχρέωση, ή να απαντήσουμε σε κάποια κυβερνητικό αίτημα, β) όταν θεωρούμε, καλή τη πίστη, ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να προστατέψουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια άλλων, ή συμβάλλουμε στην έρευνα κλοπής ή απάτης. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς ή αστυνομικές αρχές με σκοπό την προστασία από ενδεχόμενη απάτη και τη μείωση του κινδύνου από κλεμμένες πιστωτικές κάρτες. γ) σε παρόχους υπηρεσιών και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να υποστηρίξουμε την επιχείρησή μας δ) στη περίπτωση που η διαμονή σας έχει εξοφληθεί από τρίτο μέρος θα παρέχουμε πληροφορίες της χρέωσης στο μέρος που πραγματοποίησε την πληρωμή, ε) αν παραλείψατε να πληρώσετε οφειλόμενα ποσά.

Σε κάθε περίπτωση θα απαιτήσουμε από τα τρίτα μέρη να σεβαστούν την ασφάλεια των δεδομένων σας και να τα χειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία. Θα πρέπει να ενεργήσουν αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και να συμφωνήσουν ότι θα τα διαφυλάξουν απόρρητα και ασφαλή.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει υπέρ-συνδέσμους ιστοσελίδων τρίτων μερών διαχειριζόμενους από μέρη διαφορετικά του Ξενοδοχείου μας. Αυτοί οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι δεν είναι υπό τον έλεγχο του Ξενοδοχείου μας και αυτό δεν είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τη πολιτική απορρήτου ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου (ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες). Είστε υπεύθυνοι για την ανάγνωση και συμμόρφωση με την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης που είναι ανηρτημένοι σε αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Παρέχουμε τέτοιου είδους συνδέσμους μόνο προς διευκόλυνση, και η συμπερίληψη μιας τοποθεσίας στην ιστοσελίδα δεν υπονοεί την έγκριση της συνδεδεμένης τοποθεσίας από το «Elatos Resort & Health Club». Αν αποφασίσετε να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων μερών συνδεδεμένες σε αυτή την ιστοσελίδα, το ενεργείτε αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων. Αν παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μέσω τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου των τρίτων αυτών μερών. Το «Elatos Resort & Health Club» μπορεί να συνεργάζεται με ένα περιορισμένο αριθμό παρόχων διαδικτύου για να προσφέρει διαδικτυακή πρόσβαση στους επισκέπτες του. Η χρήση από εσάς υπηρεσιών διαδικτύου εντός των εγκαταστάσεών μας είναι υποκείμενη στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων παρόχων διαδυκτιακών υπηρεσιών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους όρους και πολιτικές χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους στη σελίδα σύνδεσης της υπηρεσίας ή επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του παρόχου της διαδικτυακής ιστοσελίδας.

 

3.2 Μεταβιβάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπάρχει ενδεχόμενο να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αν το πράξουμε αυτό θα διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές αυτές είναι νόμιμες και ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

Αν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε χώρες όπου δεν υπάρχει αντίστοιχες αποφάσεις προστασίας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέσουμε σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας λαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, όπως συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα για τον σκοπό που τα έχουμε συλλέξει, όπως την ικανοποίηση νομικών ή λογιστικών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων αναφορών

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανωνυμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν μαζί σας και σε αυτήν την περίπτωση να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση σας. Η διατήρηση των δεδομένων παρατείνεται σε περίπτωση όχλησης ή δικαστικών ενεργειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την με άλλο τρόπο οριστική επίλυση της διαφοράς.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τυχαίας απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων και για την χρήση τους, μεταβολή ή προβολή τους σε αποκλειστικά και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες αποτροπής διαρροής ή παραβίασης με οποιοδήποτε τρόπο των προσωπικών σας δεδομένων και στην απίθανη περίπτωση που συμβεί κάποια παραβίαση, θα ενημερώσουμε εσάς και την αντίστοιχη Δημόσια Αρχή, όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε και εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εύλογη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη

εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημία, κλοπή, χρήση ή αποκάλυψη.

Η ασφάλεια και η ασφάλεια των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή που εσείς έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας ή / και των εφαρμογών μας, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κανέναν άλλο.

Θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες σας με πολύ προσοχή και σεβασμό και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή μόλις αυτά περιέλθουν στα συστήματά μας και στην βάση αποθήκευσης δεδομένων την οποία τηρούμε. Εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας ή τη σχετική βάση δεδομένων.

Σημειώστε ωστόσο ότι στο διαδίκτυο κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του και δεν θεωρείτε ως το ασφαλές μέσο

αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών όπου σίγουρα δεν είμαστε αυτοί που θα εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιονδήποτε δεδομένων αποκαλυφθούν στο διαδίκτυο. Αντί αυτού όμως εμείς και το προσωπικό μας κάνουμε τα πάντα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να παραμένουν σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία κρυπτογράφησης και λογισμικών ασφάλειας και προστασίας. Παρόλα αυτά ζητούμε να κατανοήσετε την υγιή και φιλότιμη προσπάθειά μας και φυσικά αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας της παροχής πληροφοριών και της ηλεκτρονικής συναλλαγής μέσω Διαδικτύου όπου δεν θα μας καταστήσει υπεύθυνους ως προς την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτό ποτέ προκύψει.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα την ασφαλή χρήση του ιστοτόπου μας ή των εφαρμογών μας. (Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ασφαλής. Αυτός είναι ένας κίνδυνος εγγενής στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας αυτό όταν ζητάτε πληροφορίες ή στέλνετε φόρμες σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας συνιστούμε να μην συμπεριλαμβάνετε καθόλου εμπιστευτικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες πιστωτικής κάρτας) όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την δική σας προστασία οι απαντήσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς δεν θα περιλαμβάνουν καμία εμπιστευτική πληροφορία).

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστούμε τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση – π.χ. με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτή την πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σας συμβουλεύουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Εάν συνεχίζετε να αποδέχεστε τις υπηρεσίες μας ή / και να χρησιμοποιείτε τις σχετικές εφαρμογές αφού έχουμε αναρτήσει τροποποιημένους Όρους, μας υποδηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους τροποποιημένους Όρους. Αν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους τροποποιημένους Όρους, τότε δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή τις εφαρμογές μας μετά από τέτοιες τροποποιήσεις.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τους ελληνικούς νόμους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης, ερμηνείας ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους όρους της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

8.1 Πρόσβαση Στα Προσωπικά Σας Δεδομένα: Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, έχετε δικαίωμα σε πληροφόρηση, πρόσβαση,

διόρθωση, παρεμπόδιση ή / και αίτηση διαγραφής και αντίρρηση στην επεξεργασία, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την απόσυρσή της, καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και στη φορητότητα των δεδομένων, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση ζητώντας μας ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητό σας κατά τη χρήση των ιστοτόπων ή / και των υπηρεσιών μας ή / και των Εφαρμογών μας ή σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@elatosresort.gr

 

8.2 Δικαίωμα Aπόσυρσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας

δεδομένα, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το δικαίωμά σας για διαγραφή που περιγράφεται παρακάτω. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας αυτό με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο info@elatosresort.gr. Όταν λάβουμε την ενημέρωση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός και εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

 

8.3 Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αν θέλετε να ενημερώσετε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες και δώστε τις ενημερωμένες πληροφορίες. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας αυτό με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο info@elatosresort.gr.

 

9 Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν θέλετε να διαγράψουμε τα

προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας αυτό με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο info@elatosresort.gr

 

10 Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη σε μηχανική μορφή, ή να μας ζητήσετε να στείλουμε δομημένα τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

 

11 Δικαίωμα Αντικρούσεως: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την

παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με την ένστασή σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας αυτό με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο info@elatosresort.gr

 

12 Δικαίωμα Καταγγελίας: Μπορείτε να κάνετε μια καταγγελία σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών

σας δεδομένων από το ξενοδοχείο μας στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα στο www.dpa.gr

 

Για να κάνετε ερωτήσεις – παράπονα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας info@elatosresort.gr

 

Για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες ή την προσκόμιση νόμιμων εγγράφων (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.). Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Δεν θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε κάποια αμοιβή για την άσκηση κάποιων από τα δικαιώματα σας. Παρόλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα να σας χρεώσουμε κάποια εύλογη αμοιβή αν το αίτημα σας είναι αβάσιμο ή υπερβολικό και ενδέχεται επίσης να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας στις περιπτώσεις αυτές.

Εάν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με αυτήν την γνωστοποίηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρία μας στο email: info@elatosresort.gr και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα ή απορίες ή νιώσετε ανασφαλείς έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε και με την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr)

 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει προετοιμαστεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων.

 

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου χορηγείτε τη ρητή συγκατάθεσή σας και αποδέχεστε την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τις υπηρεσίες μας, όπως ορίζεται παραπάνω και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική Απορρήτου.